Jesteś tutaj

Strona główna » Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna 2016

Rowerem po Jurze Klub PTTK "M-2" w Myszkowie

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna w Klubie Osiedlowym PTTK "M-2" przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie byla dwu etapowa.

W pierwszym etapie 24 IX grupa rowerzystów odbyła wycieczkę do zespołu klasztornego paulinów w Leśniowie oraz do ruin XIV-wiecznej strażnicy jurajskiej w Przewodziszowicach połączoną z konkursem zręcznościowym rzutów beretami na czas do celu. Konkurs wygrał Marek Dzidowski, II m. Sławomir Struski, III m. Andrzej Zysiak; triumfatorów konkursu uhonorowano nagrodami.

W drugim etapie 25 IX odbyła się wycieczka autokarowa w Góry Świętokrzyskie połączona ze zwiedzaniem Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Misyjnego i zabytkowej bazyliki w Świętym Krzyżu oraz Muzeum Narodowego w Kielcach. Łącznie w Wielodyscyplinowej międzypokoleniowej sztafecie turystycznej wzięły udział 32 osoby w wieku od lat 6 (Joanna Machura, uczestnicząca z rodzicami i dziadkami) do 70 (Jan Imiełowski), z których 10 to emeryci, 9 - uczniowie i studenci, 13 ludzie w sile wieku, czyli pracujący. Zdecydowana większość uczestników to mieszkańcy osiedli administrowanych przez Myszkowską Sp-nię Mieszkaniową Wszystkich uczestników obdarowano odznakami, certyfikatami oraz upominkami otrzymanymi z biura Sztafety w ZG PTTK (serdecznie dziękujemy). Część kosztów imprezy pokryła dotacja uzyskana od Burmistrza m. Myszkowa Włodzimierza Żaka. Stosowaliśmy okolicznościową pieczątkę rajdową. O naszych działaniach pisała prasa (wycinki w załączeniu do sprawozdania w wersji papierowej), wykonano zdjęcia, które trafiły do gablotek promocyjnych prowadzonych przez klub "M-2" przy wejściu do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w ścianie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

Z turystycznym pozdrowieniem Marian Kotarski prezes Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie woj. śląskie