Jesteś tutaj

Strona główna » Rok Krajoznawstwa Polskiego w 2016 r. » Konferencja „Współczesne oblicza krajoznawstwa”

Konferencja Współczesne oblicza krajoznawstwa

W 2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiego projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość    i łączy pokolenia”. W jego ramach organizujemy szereg działań skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, których nadrzędnym celem jest propagowanie aktywnych form poznawania walorów krajoznawczych Polski. Ważnym elementem realizowanego projektu jest konferencja popularnonaukowa, która odbyła się w dniach 5–7 października 2016 r. w hotelu turystycznym PTTK „Spichlerz” w Kazimierzu Dolnym, a której współorganizatorami byli Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja poświęcona była poszukiwaniu odpowiedzi na szereg intrygujących, ale też i aktualnych pytań:

· Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie „krajoznawstwo”?

· Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych mediów i nowoczesnych technologii?

· Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, popularyzatorską i szkoleniową?

· Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie przestrzeni geograficznej (turystycznej)?

· Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznawstwa? A jeśli tak, to jakie?

· Jak wyważyć optymalne proporcje pomiędzy wartościami edukacyjno-wychowawczymi a powszechnym dążeniem do rozrywki i zabawy?

· Jakie są relacje krajoznawstwa z masową turystyką poznawczą?

· W jaki sposób efektywnie wykorzystywać w działalności krajoznawczej nowe technologie i formy turystyki (np. zwiedzanie interaktywne, z fabułą, rekonstrukcje historyczne)?

· Czy istnieje konflikt pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem krajoznawstwa? Czego dotyczą te antagonizmy?

Wkrótce ukaże się recenzowana publikacja pokonferencyjna pt. „Współczesne oblicza krajoznawstwa”.

W załączeniu fotorelacja z konferencji autorstwa Bogumiła Korzeniowskiego