Jesteś tutaj

Strona główna » Turystyka łączy pokolenia 2015

Razem na szlaku 2015

Witamy.

Akcję adresujemy do osób już uprawiających różne formy turystyki aktywnej, które przez właściwe zachowania na szlaku będą wzorcem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z turystyką aktywną oraz tych, którzy chcieliby się zainteresować różnorodnymi formami aktywności turystycznej. Do udziału w niej mogą zgłaszać się (karta zgłoszenia) przedszkola, osiedlowe domy kultury, oddziały PTTK, drużyny harcerskie i komendy hufców ZHP, placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddziały Związku Emerytów i Rencistów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, stowarzyszenia działające wśród rodzin wielodzietnych, seniorów, placówki oświatowe i inne, które zadeklarują zorganizowanie w okresie od kwietnia do października, co najmniej trzech imprez turystyki aktywnej dla mieszkańców swojej miejscowości. Dla środowisk biorących udział w tej akcji przygotowujemy m.in. poradniki „Wybieram wędrowanie” i „Wędrować każdy może”.

W ramach akcji Razem na szlaku chcemy popularyzować zdobywanie odznak turystycznych, które są nierozerwalnie związane z turystyką aktywną i pogłębianiem wiedzy i umiejętności turystycznych. Książeczki odznak turystycznych: pieszej, rowerowej, krajoznawczej i Turysty Seniora, będą rozdawane nieodpłatnie na imprezach zgłoszonych do naszej akcji. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2015 r. – poczta@tlp.pttk.pl.

»» Karta zgłoszenia (.doc)
»» Karta zgłoszenia (.pdf)

Uczestnicy Ogólnopolskiej Akcji "Razem na Szlaku" - 2015